Stap 1 - Het Begin

Kennismaken, brainstormen en het schetsontwerp

Contact  - U belt of mailt met Tijmen Bos Architecten met uw bouwplan. In een telefoongesprek geeft u ons een indruk van uw bouwplan. Wij luisteren en stellen vragen.
En samen plannen we een afspraak.

Kennismaken - Er vindt een eerste gesprek plaats

Het eerste gesprek gebruiken we om de kaders voor het ontwerp vast te stellen. We beginnen met het doorspreken van uw wensen en ideeën. Ook leggen we uit hoe het ontwerpproces eruit ziet en wat wij voor u kunnen betekenen.
In het eerste gesprek komen een aantal onderdelen aan bod:

 • Uw ideeën, wensen & grenzen, behoeften & eisen
 • De locatie, de regelgeving en de mogelijkheden van de kavel
 • Voorbeelden van projecten die u inspireren
 • Het beschikbare budget
 • Het ontwerp- & vergunningsproces
 • Onze werkwijze en wat u daarin van Tijmen Bos Architecten kunt en mag verwachten

Schetsen – Vervaardigen van het schetsontwerp

Het schetsontwerp wordt vervaardigd en in persoon aan u gepresenteerd. Het gebeurt dat het 1e schetsontwerp meteen raak is, en zo uitgevoerd kan worden. Maar het gebeurt even goed, dat het ontwerp in de loop van het ontwerpproces groeit. En dat u aan de hand van het schetsontwerp uw wensen scherper in beeld krijgt.
Met het schetsontwerp krijgt u een duidelijk beeld van de situatie en de structuur & indeling van de plattegrond. De bijbehorende gevelaanzichten zijn gemaakt. Wellicht zijn er meerdere ideeën voor de gevelaanzichten gemaakt.
De offerte voor het vervolgtraject wordt toegelicht. Zo weet u waar u aan toe bent.
Spreekt het schetsontwerp u aan en heeft u een goed beeld van het vervolgproces? Aan het einde van dit gesprek, bepaalt u of we samen met de volgende stap verder gaan.

Ik wil graag meer weten over

Stap 2 - Verfijnen en Vooroverleg

Moderne Villa Stuc Wit Kader Zwart Hout Glas Baksteen Petersen©Tijmen Bos Architecten

Overeenstemming – Het tekenen van de opdracht

Het 1e schetsontwerp is de basis om een vervolgstappen te zetten. We bespreken welke werkzaamheden Tijmen Bos Architecten uitvoert. Daarbij geven we het ontwerpproces duidelijk en overzichtelijk weer in de opdracht.

Inzoomen – Het schetsplan wordt verfijnd

Gevels en plattegronden worden verfijnd naar aanleiding van het vorige gesprek. De eerste (concept) kleur- en materiaalstaat van het exterieur wordt gemaakt, en de materialisatie van het hoofdgebouw wordt (eenvoudig) gevisualiseerd.
Het verfijnde schetsplan wordt in persoon gepresenteerd en besproken.

Vooroverleg – Dubbel werk voorkomen

Het door u goedgekeurde schetsontwerp dienen we in voor het vooroverleg met de gemeente. De wijze waarop, kan per gemeente verschillen. De wijze waarop we het plannen indienen stemmen we hier uiteraard op af.

De gemeente toets het ontwerp dan aan de geldende regelgeving. Primair is dat het bestemmingsplan en de welstandseisen. Dit is een voorlopige toetsing. Dat geeft een goed beeld of, bij een bouwvergunningsaanvraag, een bouwvergunning zal worden afgegeven. Deze toetsing geeft grote, maar geen 100% zekerheid. Die zekerheid is er pas definitief, wanneer de vergunning is én onherroepelijk is.

Het luisteren naar uw wensen, heeft voor ons als architectenbureau de hoogste prioriteit. Van daaruit ontwerpen we de beste oplossing voor uw wensen op uw locatie. Dat betekent dat het soms wenselijk en noodzakelijk is om af te wijken van het bestemmingsplan of de welstandseisen (het beeldkwaliteitsplan). Door het schetsplan in vooroverleg te brengen, weten we in een vroeg stadium of de gemeente mee kan- en wil werken aan een vrijstelling of wijziging. Zo voorkomen we dubbel werk, doordat we niet in een laat stadium een al ver uitgewerkt ontwerp ingrijpend hoeven aan te passen.

Stap 3 : Bouwaanvraag uitwerken en indienen

Technische uitwerking – voorbereiding van de bouwaanvraag stukken

In een gezamenlijk overleg worden de uitgangspunten voor de uitwerking bepaald. Dit betreft de bouwmethodiek en het type installaties. Daaruit volgt de uitwerking.

   • Voor de constructieve uitwerking worden offertes opgevraagd. Nadat een constructeur is gekozen en opdracht heeft gekregen, vervaardigt deze een constructieopzet.
   • Tevens verzorgt de constructeur het maken van de sonderingen (officieel : ‘geotechnisch’ bodemonderzoek). Daarmee wordt duidelijk wat de draagkracht is van de grond én hoe er gefundeerd moet worden.
   • De materialisatie wordt technisch uitgewerkt in ca. acht beeldbepalende bouwkundige details.
   • Bovenstaande gegevens worden in de technisch uitwerking meegenomen. Hierbij wordt schetsmatige opzet van de constructeur op tekening verwerkt.
   • De BouwBesluitToets wordt gemaakt. Hiermee wordt aangetoond dat het ontwerp voldoet aan de eisen voor bijvoorbeeld de hoeveelheid ventilatie, daglicht en energieverbruik.


  Samenwerken - Expertise van andere adviseurs

  Naast de constructeur, kan er behoefte zijn aan andere externe adviseurs voor diverse onderzoeken.

    • Een belangrijk onderzoek dat vaak nodig is het ‘verkennend bodemonderzoek’. (Niet te verwarren met het geotechnisch bodemonderzoek.) Met dit onderzoek kunt u aantonen dat u op (voldoende) schone grond bouwt, die voldoet aan de eisen voor woningbouw. (Wanneer u een kavel van de gemeente koopt, levert deze in veel gevallen de zogenaamde ‘schoon grond verklaring’.)


  Enkele andere mogelijk noodzakelijke onderzoeken zijn:

    • Archeologisch onderzoek.
    • Onderzoek flora en fauna (bij sloop en/ of kap)
    • Asbestonderzoek (bij sloop)
    • Akoestisch onderzoek: wanneer er zich grotere geluidsbronnen in de omgeving van de locatie bevinden. Bijvoorbeeld een drukke weg of een spoorweg.
    • De omgevingsvergunning is een verzameling van vergunningen voor meerdere soorten werkzaamheden (‘activiteiten’). Bij nieuwbouw betreft dit uiteraard het bouwen van het woonhuis.


  Andere onderdelen zijn bijvoorbeeld:

    • De inritvergunning
    • De kapvergunning
    • De sloopvergunning
    • Een vergunning voor het wijzigen van het grondniveau, bij het verhogen of verlagen van het maaiveld.
    • De bemalingsvergunning. Bijvoorbeeld wanneer voor de aanleg van een kelder, tijdelijk grondwater moet worden weggepompt.

  Indiening van de omgevingsvergunningsaanvraag – “de bouwaanvraag”

  Nu alle wensen zijn vertaald tot een uitgewerkt bouwtechnisch ontwerp, wordt de daadwerkelijke omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling. Ze heeft acht weken de tijd om de ingediende stukken te toetsen. Deze termijn kan door de gemeente één keer verlengd worden  met 6 weken. In principe mag dit zonder opgaaf van redenen. In de praktijk komt dit voor wanneer het heel druk is bij de gemeente.

  Soms verlangt een gemeente aanvullende gegevens. Nieuwe ontwikkelingen in de bouw leiden tot nieuwe kwaliteitseisen, en leiden weer tot nieuwe toetsingen. Wij zorgen er voor dat de gevraagde aanvullende informatie zo snel mogelijk ingediend wordt.  Dit is belangrijk. Want tussen het moment dat om een aanvulling wordt gevraagd, en het moment dat de aanvulling aan de gemeente ingediend wordt, wordt de klok voor de doorlooptijd van de vergunningsaanvraag gepauzeerd.

  Verlening van de omgevingsvergunning – “de bouwvergunning”

  Wanneer alle stukken door de gemeente akkoord getoetst, ontvangt u een officiële brief. Daarin wordt uitgelegd dat de gemeente medewerking verleent, oftewel de vergunning verleend.
  Het verlenen van een vergunning is altijd gekoppeld aan voorwaarden. Deze worden in het besluit opgesomd. Ook wanneer voor het ontwerp vrijstellingen of extra maatregelen nodig zijn, worden deze beschreven.

  Het verlenen van een omgevingsvergunning gebeurt altijd openbaar. Daarom wordt deze gepubliceerd in het lokale nieuwsblad. Vanaf de dag van publicatie geldt de ‘onherroepelijkheidstermijn’. Dat is een periode van zes weken, waarin ‘belanghebbenden’ gelegenheid hebben om bezwaar te maken tegen de verleende omgevingsvergunning.

  Wanneer aan het eind van zes weken géén bezwaar is ingediend, wordt de vergunning onherroepelijk. Uw vergunning is nu een recht geworden.
  U kunt de aannemer opdracht geven met de bouwwerkzaamheden te beginnen, zodra de vergunning is verleend. Wanneer echter een ingediend bezwaar gegrond wordt verklaard, kan een bouwstop worden opgelegd. De financiële gevolgen zijn dan voor uw eigen risico.

Voorbeeld Bouwaanvraag 01 ©Tijmen Bos Architecten Voorbeeld Bouwaanvraag 01 ©Tijmen Bos Architecten Voorbeeld Bouwaanvraag 01 ©Tijmen Bos Architecten

laten we brainstormen

Algemene informatie

Programma van Eisen - Tijmen Bos Architecten

Brainstormsessie

Je hebt wensen. Je hebt een kavel of bestaand woonhuis. Je hebt budget. Wat je niet hebt, is overzicht over wat er mogelijk is en hoe je daar gaat komen. Een persoonlijke brainstormsessie geeft dan overzicht.

Programma van Eisen

Hoe wil je wonen? Wat voor ruimte wens je? Hoe wil je de ruimte gaan gebruiken? En met welke sfeer? Licht, donker, open & ruim, of besloten en knus? Het is goed om te weten wat je nu precies wilt. En om te weten wat je absoluut niet wil!
Verbouwing Concept Woning Aanbouw Combinatie Modern Traditioneel ©Tijmen Bos Architecten

Bouw- & stichtingskosten

adsfasdf

blijf op de hoogte